Interim IB

Ben je op zoek naar een ervaren interim IB’er?

Is je IB’er tijdelijk afwezig of is je IB’er vertrokken? Als interim IB’er ben ik meerdere dagen per week aan een school verbonden. Daardoor is mijn kennis up-to-date met good practices uit de actuele onderwijspraktijk.

Als interim IB’er ben ik verantwoordelijk voor het coachen en begeleiden van leerkrachten, het organiseren en coördineren van de leerlingenzorg, het handelings- en opbrengstgericht werken en het onderhouden van contacten met ouders en externen. Ik denk daarbij graag mee over school- en teamontwikkeling. Een nauwe samenwerking met de schoolleider is hierbij van essentieel belang.

Kernwoorden die op mij van toepassing zijn:

  • betrokken
  • positief
  • oplossingsgericht
  • enthousiast

Ik kom jullie graag helpen op school!

Ik draag graag mijn steentje bij ook al is het van tijdelijke aard. Neem vooral contact met mij op. Dan weet je direct wat ik voor je kan betekenen.